KÜGİAD’IN MİSYONU

Demokrasi ve insan hakları evrensel ilkelerine bağlı, girişim, inanç ve düşüncelere saygılı, Atatürk’ün çağdaş uygarlık hedefine ve ilkelerine sadık olarak, Kütahyalı genç işadamlarını bir çatı altında toplayıp; sosyal ve siyasal sorumluluklarını, danışma ruhunu geliştirmek, ekonomik ve kültürel gelişmelerine katkıda bulunmak için eğitim ve kültürel etkinlikler yapmak ve ayrıca toplumsal yapının gelişmesine, demokratik sivil toplum ve laik hukuk devleti anlayışının yerleşmesine yardımcı olmak.

KÜGİAD’IN VİZYONU

Kütahya Genç İşadamları ve Yöneticileri Derneği, ulusal ve yerel anlamda, ticari ve ekonomik unsurların söz konusu olduğu platformlarda, söz sahibi olabilecek bir sivil toplum örgütü olmak, Türkiye'nin demokratik faaliyetlere yön veren bir sivil toplum örgütü haline gelerek, genç işadamlarının liderlik vasıflarını, sosyal sorumluluklarını ve işbirliği ruhlarını geliştirmeyi kendisine vizyon olarak seçmiştir. Ayrıca Dernek tüzüğünde de belirtildiği gibi bölgesel kalkınma yoluyla topyekûn kalkınma KÜGİAD’ın hedefleri arasında yer almaktadır. Yüksek teknolojiye ulaşabilmek için teknoloji transferlerini sağlamaya çalışan KÜGİAD, risk sermayesi için gerekli altyapıyı hazırlamayı ve yabancı sermaye ile ortaklıklar yaparak ulusal firmalarımıza uluslar arası pazarlarda rekabet gücünü kazandırmayı kendine amaç edinmiştir.

ADRES

Servi Mh. Ececan Apt. No:10 
Kat:1 Daire:2 Merkez / Kütahya

bilgi@kügiad.com

©2019  KÜGİAD. Tüm Hakları Saklıdır

designed by FDATASARIM

+90 274 226 33 77